קורסים זמינים

גישת אורח

רביעי מגוון

רביעי מגוון

פגישות זום מדי חודש פתוחות לעובדי המשרד בנושא גיוון תעסוקתי
Course
גישת אורח

Other Language Webinars

Other Language Webinars

Course
גישת אורח

סקירת שווקי התיירות בעולם לתעשיית התיירות בישראל

סקירת שווקי התיירות בעולם לתעשיית התיירות בישראל

סקירת שווקי התיירות בעולם לתעשיית התיירות בישראל
Course
גישת אורח

The Ministry of Tourism international offices are conducting a series of webinars.For your convenience, we publish the recordings of those Webinars

The Ministry of Tourism international offices are conducting a series of webinars.For your convenience, we publish the recordings of those Webinars

Course
גישת אורח

German Webinars

German Webinars

Course
גישת אורח

Italian Webinars

Italian Webinars

Course
גישת אורח

Spanish Webinars

Spanish Webinars

Course
גישת אורח

English Webinars

English Webinars

Course
גישת אורח

שיווק דיגיטלי כבר היום ובראייה ליום שאחרי

שיווק דיגיטלי כבר היום ובראייה ליום שאחרי

Course
גישת אורח

Crisis Room - סדרת הדרכה לניהול משבר הקורונה

Crisis Room - סדרת הדרכה לניהול משבר הקורונה

Course