קורסים זמינים

קורס לנותני מידע לשכת אילת

קורס לנותני מידע לשכת אילת

Course
גישת אורח

תולדות הנצרות בארץ הקודש

תולדות הנצרות בארץ הקודש

Course
גישת אורחשיוך עצמי

ישראל ושכנותיה

ישראל ושכנותיה

Course
גישת אורחשיוך עצמי

חנות מקוונת לתיירות בישראל

חנות מקוונת לתיירות בישראל

Course
גישת אורח

שעת הסין בתיירות

שעת הסין בתיירות

Course
גישת אורח

חוברות הדרכה לעסקים ואנשי מקצוע בתחום התיירות

חוברות הדרכה לעסקים ואנשי מקצוע בתחום התיירות

Course
גישת אורח

שירותים דיגיטליים למורי דרך

שירותים דיגיטליים למורי דרך

Course
גישת אורח

שימוש במאגרי מידע פתוחים

שימוש במאגרי מידע פתוחים

Course

קורס לנותני מידע לשכת נצרת

קורס לנותני מידע לשכת נצרת

Course

קורס לנותני מידע לשכת ירושלים

קורס לנותני מידע לשכת ירושלים

Course