Available courses

קורס לנותני מידע לשכת ירושלים

קורס לנותני מידע לשכת ירושלים

Course

קורס לנותני מידע לשכת אילת

קורס לנותני מידע לשכת אילת

Course
Guest access

קורס לנותני מידע לשכת נתב"ג

קורס לנותני מידע לשכת נתב"ג

Course

קורס לנותני מידע לשכת נצרת

קורס לנותני מידע לשכת נצרת

Course
Guest access

שירותים דיגיטליים למורי דרך

שירותים דיגיטליים למורי דרך

Course
Guest access

חנות מקוונת לתיירות בישראל

חנות מקוונת לתיירות בישראל

Course
Guest access

חוברות הדרכה לעסקים ואנשי מקצוע בתחום התיירות

חוברות הדרכה לעסקים ואנשי מקצוע בתחום התיירות

Course
Guest access

שימוש במאגרי מידע פתוחים (Open Data)

שימוש במאגרי מידע פתוחים (Open Data)

Course
Guest access

תולדות הנצרות בארץ הקודש

תולדות הנצרות בארץ הקודש

Course
Guest access

ישראל ושכנותיה - גאופוליטיקה, הסברה ואקטואליה

ישראל ושכנותיה - גאופוליטיקה, הסברה ואקטואליה

Course