קורסים זמינים

גישת אורח

תולדות הנצרות בארץ הקודש

תולדות הנצרות בארץ הקודש

Course
גישת אורחשיוך עצמי

ישראל ושכנותיה

ישראל ושכנותיה

Course
גישת אורחשיוך עצמי

חנות מקוונת לתיירות בישראל

חנות מקוונת לתיירות בישראל

Course
גישת אורח

שעת הסין בתיירות

שעת הסין בתיירות

Course
גישת אורח

חוברות הדרכה לעסקים ואנשי מקצוע בתחום התיירות

חוברות הדרכה לעסקים ואנשי מקצוע בתחום התיירות

Course
גישת אורח

שירותים דיגיטליים למורי דרך

שירותים דיגיטליים למורי דרך

Course
גישת אורח

שימוש במאגרי מידע פתוחים

שימוש במאגרי מידע פתוחים

Course