Available courses

Guest access

חוברות הדרכה לעסקים ואנשי מקצוע בתחום התיירות

חוברות הדרכה לעסקים ואנשי מקצוע בתחום התיירות

Course
Guest access

חנות מקוונת לתיירות בישראל

חנות מקוונת לתיירות בישראל

Course

קורס לנותני מידע לשכת ירושלים

קורס לנותני מידע לשכת ירושלים

Course
Guest access

ישראל ושכנותיה - גאופוליטיקה, הסברה ואקטואליה

ישראל ושכנותיה - גאופוליטיקה, הסברה ואקטואליה

Course
Guest access

שימוש במאגרי מידע פתוחים (Open Data)

שימוש במאגרי מידע פתוחים (Open Data)

Course

קורס לנותני מידע לשכת נצרת

קורס לנותני מידע לשכת נצרת

Course

קורס לנותני מידע לשכת אילת

קורס לנותני מידע לשכת אילת

Course
Guest access

שירותים דיגיטליים למורי דרך

שירותים דיגיטליים למורי דרך

Course
Guest access

שעת הסין בתיירות

שעת הסין בתיירות

Course
Guest access

תולדות הנצרות בארץ הקודש

תולדות הנצרות בארץ הקודש

Course