קורסים זמינים

גישת אורח

שימוש במאגרי מידע פתוחים

שימוש במאגרי מידע פתוחים

Course
גישת אורח

שירותים דיגיטליים למורי דרך

שירותים דיגיטליים למורי דרך

Course
גישת אורח

חוברות הדרכה לעסקים ואנשי מקצוע בתחום התיירות

חוברות הדרכה לעסקים ואנשי מקצוע בתחום התיירות

Course
גישת אורח

שעת הסין בתיירות

שעת הסין בתיירות

Course