קורסים זמינים

גישת אורח

שימוש במאגרי מידע פתוחים | קורסים מקוונים משרד התיירות

שימוש במאגרי מידע פתוחים | קורסים מקוונים משרד התיירות

Course
גישת אורח

שירותים דיגיטליים למורי דרך | קורסים מקוונים משרד התיירות

שירותים דיגיטליים למורי דרך | קורסים מקוונים משרד התיירות

Course
גישת אורח

חוברות הדרכה לעסקים ואנשי מקצוע בתחום התיירות | קורסים מקוונים משרד התיירות

חוברות הדרכה לעסקים ואנשי מקצוע בתחום התיירות | קורסים מקוונים משרד התיירות

Course
גישת אורח

שעת הסין בתיירות | קורסים מקוונים משרד התיירות

שעת הסין בתיירות | קורסים מקוונים משרד התיירות

Course