תנאי שימוש

 

 

כללי

כחלק מתמיכתו של משרד התיירות בתעשיית התיירות, החליט המשרד להעמיד לרשות הציבור העוסק בתעשייה מידע תיירותי מגוון באמצעות קורסים מקוונים.

השימוש בשירות אותו מציע משרד התיירות יהיה בכפוף לתנאים שלהלן. שימוש בשירות מהווה הסכמה לכל תנאי השימוש.

 

זכויות יוצרים 

זכויות היוצרים באתר ובתכנים המפורסמים בו שייכים במלואם ובאופן בלעדי למשרד התיירות או לצדדים שלישיים שהתירו למשרד התיירות להציג יצירותיהם בפרסומיו. זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה (להלן: החומר המוגן).

המשתמש רשאי לעשות שימוש הוגן בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בחוק זכויות יוצרים, תשס"ח - 2007. אין לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.

משתמשים אינם רשאים להעתיק, לפרסם, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור ו/או לעשות יצירה נגזרת באתר ובתכניו, ללא הסכמה מפורשת בכתב של משרד התיירות, הכל בכפוף לחוק זכויות יוצרים, תשס"ח – 2007.

אם את/ה מאמין/ה שבמסגרת מתן השירות ישנה פגיעה בזכויות יוצרים, נא ליצור קשר בכתובת המייל: Doritl@tourism.gov.il

 

מי רשאי/ת להשתמש בשירות?

כל אדם שהתכנים של הקורסים המקוונים שבאתר עשויים לסייע לו בעבודתו, הן באופן ישיר והן באופן עקיף והכל במטרה לחזק התיירות בישראל ואליה.

משתמש המעוניין להירשם לקורס מקוון יירשם באתר ויזין את פרטיו המלאים והנכונים.  

פרטים ונתונים אודות המשתמשים ישמשו את משרד התיירות למטרות המנויות ב"מדיניות הפרטיות" שלהלן בלבד.

הרשמה לאתר מעניקה למשתמש/ת זכות שימוש מוגבלת, אישית, שאינה בלעדית ושאינה ניתנת להעברה. אין לעשות בתוכן שימוש מסחרי ללא שניתן למשתמש אישור מפורש לכך בכתב על ידי משרד התיירות.  

חשבונו של המשתמש ישמש אותו בלבד ואדם אחר אינו ראשי להיכנס לאתר באמצעות חשבונו של אחר.

הרשמה ושימוש באתר אינו מעניק למשתמש/ת זכויות קניין רוחני כלשהן בשירות ובתכניו.

יובהר כי השימוש בשירות אינו מעניק למשתמשים/ות תעודה כלשהי ו/או אישור כלשהו כי הוא השלים את הקורס.

 

בשימוש בשירות זה, הנך מסכים שלא:

 

 • לעשות שימוש בשירות זה או בתכניו למטרה מסחרית כלשהי;
 • להפר חוק מקומי ו/או בינלאומי ו/או להפר כל חובה משפטית ו/או חוזית;
 • לשתף אחרים בסיסמא האישית ו/או לאפשר לאחרים גישה באמצעות החשבון האישי;
 • לנסות לגשת לחשבונו של אחר;
 • להתחזות לאדם אחר;
 • לעודד אדם אחר לעשות פעולה אסורה.
 • לגשת, לנטר או להעתיק כל תוכן או מידע מהאתר תוך שימוש בכל רובוט, ספיידר, סקרייפר, או כל אמצעי אוטומטי אחר או כל עיבוד ידני עבור כל מטרה ללא קבלת רשותנו המפורשת בכתב;
 • להפר את המגבלות בכל פרוטוקול אי הכללת רובוטים באתר או לעקוף כל אמצעים אחרים מופעלים למניעת או הגבלת הגישה לאתר זה;
 • לבצע כל פעולה אשר לשיקול דעתנו הבלעדי תגרום, או עלולה לגרום עומס בלתי סביר על מערכת או התשתית שלנו;
 • ליצור קישורי עומק (Deep-linking) לכל חלק מהאתר לכל מטרה, ללא קבלת רשותנו המפורשת בכתב;
 • לבצע מסגור (frame), שיקוף (Mirror) או לשלב בכל דרך כל חלק מאתר זה אל תוך אתר אחר ללא קבלת רשותנו מראש ובכתב; או

לנסות לשנות, לתרגם, לעבד, לערוך, להדר לאחור (decompile), לפרק (disassemble), או להנדס לאחור (reverse engineer) כל תוכנות בשימוש על ידי משרד התיירות בקשר עם האתר או שירותים.

 

שינויים באתר והפסקת השירות

המשרד רשאי לערוך ולהכניס שינויים בקורסים המקוונים ובאתר הקורסים לפי שיקול דעתו הבלעדי, המשרד רשאי להוסיף ו/או להסיר פונקציות, מאפיינים ו/או דרישות וכן הוא רשאי לבטל את השירות באופן מוחלט.

 

אחריות

השירות והתכנים מוצעים לציבור כמות שהם ("AS IS"). משרד התיירות לא יישא באחריות להתאמת השירות לצרכי המשתמש/ת ו/או למטרה מסוימת.

משרד התיירות לא יישא באחריות לאופן בו המשתמש עושה שימוש בשירות.

משרד התיירות לא יישא באחריות לכל נזק למשתמש ו/או לצד ג' כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מהשימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, לרבות יישומי Java,Javascript,Active-X. לעניין סעיף זה, "משרד התיירות" משמע, לרבות עובדיו ונציגיו.

 

שימוש בעוגיות באתר (COOKIES)

באתר נעשה שימוש בעוגיות מקומיות וזמניות. כלומר, הן יכולות להכיל קוד זיהוי למשתמש, אבל הוא יהיה תקף רק לאותה התקשרות מסויימת ורק עם אותו השרת בדיוק. ברגע שהמשתמש יסגור את הדפדפן, או יעבור לאתר אחר, העוגיות תאבדנה מהרלוונטיות שלהן. פרטיות המשתמשים לא תפגע, כי לא ניתן לבצע חיתוך פרופיל שיטוט עם ביקורים קודמים של המשתמש. וכן, משום שפרופיל שיטוט חד פעמי ניתן להרכבה ממילא, ללא שימוש בעוגיות ע"י תוכנות סטטיסטיות רבות.

יש לציין כי רב הדפדפנים מאפשרים מניעת שתילת עוגיות ו/או התרעה קודם השתילה.

 

החוק החל

החוק החל על מתן השירותים הינו החוק הישראלי וכל בירור שייעשה בבית משפט בקשר לשירות יתברר בבית משפט ישראלי.

  

פניות למשרד

בכל שאלה אודות שירות זה, ושאלות נוספות הנוגעות לתחום פעילות המשרד, ניתן לפנות ישירות למשרד בדואר אלקטרוני, בכתובת webmaster@goisrael.gov.il

 

פרסומים רשמיים של מדינת ישראל

במידה ותתגלה סתירה או אי-התאמה בין חומר המתפרסם בשירות לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.

 

 

מדיניות הגנת פרטיות

כללי

 

אנו מקבלים ומאחסנים כל מידע שאתה מזין באתר האינטרנט שלנו או מוסר לנו בכל דרך אחרת. מידע זה כולל:

כתובת דואר אלקטרוני

דואר אלקטרוני (שוב)

שם פרטי

שם משפחה

ישוב

ארץ

 

המידע הנאסף לא יועבר לגורם שלישי ולא ייעשה בו שימוש מלבד איסוף לשם תיעוד, וסטטיסטיקה.

 

קישורים חיצוניים

אם חלק כלשהו מקשר אותך לאתרי אינטרנט אחרים, המדובר באתרי אינטרנט חיצוניים שאינם פועלים במסגרת מדיניות פרטיות זו. אנו ממליצים לך לבדוק את מדיניות הפרטיות המפורסמות על ידי אתרים אלה כדי להבין מהם הנהלים שלהם לאיסוף, שימוש, וכן חשיפת פרטים אישיים.

 

ביצוע שינויים למדיניות פרטיות זו

המשרד עשוי לעדכן את מדיניות פרטיות זו בעתיד. אנו נודיע למשתמשים על ידי הצבת הודעה בולטת באתר האינטרנט שלנו.

 

יצירת קשר

במידה ויש לך שאלות בנוגע למדיניות פרטיות זו, אנא צור עימנו קשר בכתובות הבאות:

Doritl@tourism.gov.il