יחידות הוראה

 • מבוא

  תולדות הנצרות

  הקורס המקוון "תולדות הנצרות בארץ הקודש" מציג בפניכם את הנצרות והתפתחותה בארץ ישראל, והקשרה התיאולוגי וההיסטורי לארץ הקודש.

  צליינים ותיירים מבקרים את ארץ הקודש מתוך זיקה דתית ותרבותית. הכרות עם הדת והתרבות הנוצרית היא חובתו של מורה הדרך, ולשם כך נדרשת הכרות עם כתבי הקודש הנוצריים, ההיסטוריה של הכנסייה והמקומות המזוהים עמם.

  בקורס זה מוצגת ההיסטוריה הקדושה החל מימיו של ישוע דרך שליחותם של תלמידיו, התפשטות הכנסייה ונוכחותה בארץ. 


  יחידות הלימוד:

  יחידה 1 - הברית החדשה - מבוא

  יחידה 2 - סיפורי הילדות של ישוע

  יחידה 3 - הטבילה בירדן, ההתנסות במדבר והשליחות של ישוע בגליל

  יחידה 4 - השבוע האחרון של ישוע

  יחידה 5 - ויה דולורוזה תחנות 1-8

  יחידה 6 - ויה דולורוזה תחנות 9-15

  יחידה 7 - 600 השנים הראשונות של הכנסייה

  יחידה 8 - הכנסייה הקתולית

  יחידה 9 - תולדות הנזירות

  יחידה 10 - הכנסייה היוונית האורתודוקסית, הכנסיות המזרחיות והסטטוס קוו

  יחידה 11 - פרוטסטנטים


  הלימוד בקורס המקוון הוא ללא תשלום, אישי, ויכול להיעשות בכל עת, מכל מחשב, טאבלט או טלפון נייד. אנו מקווים כי יהיה לכם לעזר.


  למידה מהנה!

  האגף להכשרה מקצועית.


  • יחידה 1 - הברית החדשה - מבוא

   הברית החדשה - מבואביחידה זו נלמד על כתבי הקודש וחשיבותן להבנת ההיסטוריה והתיאולוגיה של הנצרות. 

   כתבי הקודש הנוצרים כוללים את המקרא ולעומתן הברית החדשה מובנת כחלקה השני והמשלים של הברית הישנה. 

  • יחידה 2 - סיפורי הילדות של ישוע

   ביחידה זו נערוך הכרות עם הבשורות על הולדת ישוע, עם סיפרי המולד ועם האירועים בראשית חייו לפי המסופר באוונגליונים של מתי ולוקאס.

   סיפורי הילדות של ישוע

   להבנת והשלמת הכתוב בברית החדשה, יוצג ההקשר המקראי.

  • יחידה 3 - הטבילה בירדן, ההתנסות במדבר והשליחות של ישוע בגליל

   טבילתו של ישו

   ביחידה זו נלמד על גרסאות הברית החדשה לאירוע המכונן של הטבילה בירדן (משמעותו לחייו של ישוע ואל ה'היסטוריה של הגאולה'), ועל שליחותו של ישוע בגליל כמטיף וכעושה ניסים.

  • יחידה 4 - השבוע האחרון של ישוע

   ביחידה זו נעקוב אחרי מהלכיו של ישוע בירושלים מכניסתו כמשיח לירושלים דרך הר הזיתים, ועד הבאתו למשפט מול הנציב הרומי.

   נלמד על הקשר בין חג הפסח כחג גאולה, בו אכלו קורבן, לסעודה האחרונה ולהצגתו של ישוע כקורבן המביא גאולה.

  • יחידה 5 - ויה דולורוזה תחנות 1-8

   משפטו של ישוע והרשעתו, ומסורת הויה דה לרוזה בתחנות 18 על פי ההתרחשויות והקריאות המקראיות.ויה דה לרוזה

  • יחידה 6 - ויה דולורוזה תחנות 9-15

   בשיעור זה נמשיך את תחנות ויה דולורוזה דרך הייסורים בסמוך ובתוך כנסיית הקבר: ההתרחשויות, הקריאות המקראיות והמשמעות של תחנות 9 14.

   ויה דולורוזה 9-14


  • יחידה 7 - 600 השנים הראשונות של הכנסייה

   ראשיתה של הכנסייה: תולדות הקהילות הנוצריות על פי הברית החדשה, הכנסייה בתקופת הרדיפות והתגבשות הנצרות כדת ממוסדת 

   באימפריה הביזנטית בכלל ובארץ הקודש בפרט.600 השנים הראשונות של הכנסייה

  • יחידה 8 - הכנסייה הקתולית

   בשיעור זה נלמד על תאולוגיה, היסטוריה עולמית ומקומית, מסורות דתיות, צרכים של הצליינים, יחסי הכנסייה עם היהודים ומדינת ישראל בימינו, וכנסיות האיחוד.הכנסייה הקתולית


  • יחידה 9 - תולדות הנזירות

   בשיעור זה נלמד את האידאות, היסטוריה, דפוסי חיים שונים, ממצאים ונוכחות הנזירות בארץ הקודש.תולדות הנזירות

  • יחידה 10 - הכנסייה היוונית האורתודוקסית, הכנסיות המזרחיות והסטטוס קוו

   בשיעור זה נלמד על ההיסטוריה של הכנסייה היוונית האורתודוקסית, משימותיה של הכנסייה ומאפייניה. נלמד על הכנסיות המזרחיות 

   והסטטוס קוו במקומות הקדושים לנצרות.הכנסיה היוונית

  • יחידה 11 - פרוטסטנטים

   בשיעור זה נציג את העקרונות, היחס לארץ הקודש, הקהילות המקומיות, סוגי המבקרים - אוונגלים לעומת ליברלים - וצרכיהם השונים.פרוטסטנטים