יחידות הוראה

  • מבוא

  • יחידה 1 - השפעות מלחמת העולם הראשונה

  • יחידה 2 - השפעות מלחמת העולם השניה

  • יחידה 3 - מלחמת העצמאות

  • יחידה 4 - ישראל והפלסטינים בעקבות ההסכמים

  • יחידה 5 - הסכמי שלום

  • יחידה 6 - שלטון ומשטר