יחידות הוראה

 • מבוא

  רביעי מגוון - פגישות זום מדי חודש פתוחות לעובדי המשרד בנושא גיוון תעסוקתי

  • פגישה ראשונה

    

    

   • פגישה שניה